BD Polská

Byty jsou již dokončeny a zkolaudovány. Bytový dům Polská je bytovým domem situovaným v lokalitě s kompletní občanskou vybaveností a dopravní obslužností. Dům je nepodsklepený, má šest nadzemních podl Architektonické řešení je založeno na vzájemném propojení dvou rozměrově podobných, na sebe navazujících bloků, které se v okolní výstavbě vyčlení jednak nepravidelným posunem směrů a také výškovým členěním stavby, kdy jsou výrazově odlišeny jednotlivé sekce: Přízemí: "parter" stavby, který je částečně „volný“ s parkovací plochou Hlavní část domu: bytová část 2.NP – 5.NP, která je kompaktní a účelově jednoduchá. Tato část je výrazově odlišena balkóny se skleněným zábradlím. Střešní nástavba: Prostorově zvýrazněné 6.NP se čtyřmi nadstandardními byty s prostornými terasami. Toto členění na parter, hlavní část domu a střešní nástavbu je zdůrazněno změnou barvy jednotlivých částí a jejich hmotovým odsazením. Barva fasády parteru a nástavby je v odstínech šedé, hlavní hmota druhého až pátého podlaží je lomená bílá fasáda. Vzhledově dům zvýrazňuje barevné provedení skleněného zábradlí balkonů, které budou zavěšeny na ocelových lanech.

Popis lokality

Bytový dům Polská se nachází v Ostravě, městské části Poruba. Tato lokalita vyniká především širokou dostupností občanské vybavenosti, veřejných služeb a blízké dostupnosti městské hromadné dopravy. Bytový dům se nachází v proluce v obytné čtvrti. V sousedství se nachází zástavba bytových domů, základní škola, střední škola a speciální mateřská škola. V okolí se dále nachází rozptýlená zeleň, pozemek je mírně svažitý s východním sklonem. Přístup je z veřejné komunikace.