Prodám zemědělské pozemky k.ú. Albrechtice u Českého Tešína

Prodám zemědělské pozemky k.ú. Albrechtice u Českého Tešína, okres Karviná.
Parcely č.---, 2396/5, 2398/24 mají charakter orné půdy, trvalého travního porostu, vodní a ostatní plochy.
Celková výměra 5311m2.
Zapsáno na LV č. 810.
Cena 372 000,- Kč.

RK NIKA s.r.o.

Sokolská 418, Semily, 513 01