Bytový dům, Bečov nad Teplou

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. St. 444 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1270 m2, jehož součástí je stavba č.p. 336, bydlení
- parc.č. 1586/1 zahrada o výměře 1504 m2
- parc.č. 1586/2 zahrada o výměře 394 m2
To je zapsáno na LV 393, kat.území Bečov nad Teplou, obec Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům v havarijním stavu zabezpečený proti vniknutí třetích osob. V části domu jsou propadlé stropy o část krovu, do objektu zatéká, vznik dřevokazných hub. Záchrana domu je možná pouze náročnou komplexní rekonstrukcí, kdy z původních konstrukcí částečně zůstanou zřejmě jen svislé nosné konstrukce. Vše ostatní bude muset být nahrazeno.

Příslušenství a součásti nemovité věci, které se exekuce týká: přípojky IS.

exdrazby.cz JURIS REAL Dražby, a. s.

Šrobárova 2100/49, Praha 3 - Vinohrady, 130 00