Pozemek o velikosti 32 m2, Lubojaty, podíl 2/6

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 2/6 na nemovitostech:
- parc.č. 1087/2 ostatní plocha o výměře 32 m2
To je zapsáno na LV 29, kat.území Lubojaty, obec Bílovec, okres Nový Jičín.

realdrazby.cz s.r.o.

Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov, 150 00