Pozemek o velikosti 1200 m2, Bílovice u Uherského Hradiště, podíl 1/2

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 (jedna polovina) na pozemku parc. č. 929/36 (zahrada) ležící v kat. území Bílovice u Uherského Hradiště.

Pozemek parc. č. 929/36 je v katastru nemovitosti veden jako zahrada o celkové výměře 1200 m2. Pozemek je dle ÚP zařazen v plochách individuálního bydlení. Pozemek není situován v záplavovém území. K pozemku parc. č. 929/36 není zajištěn přístup, okolní pozemky jsou ve vlastnictví jiných vlastníků.

exdrazby.cz JURIS REAL Dražby, a. s.

Šrobárova 2100/49, Praha 3 - Vinohrady, 130 00