Byt s garáží , Čakov u Českých Budějovic, podíl 1/2

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 (jedna polovina) na:

- jednotce č. 5/2 (byt) v budově Čakov č.p. 5 (rodinný dům, LV 593) na pozemku parc. č. St. 25 (LV 593) včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. St. 25 (zastavěná plocha a nádvoří) o velikosti--- kat. území Čakov u Českých Budějovic, obec Čakov,

- jednotce č. 5/5 (garáž) v budově Čakov č.p. 5 (rodinný dům, LV 593) na pozemku parc. č. St. 25 (LV 593), včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. St. 25 (zastavěná plocha a nádvoří) o velikosti 229/4492 v kat. území Čakov u Českých Budějovic, obec Čakov.

A) jednotka č. 5/2 Čakov - byt
Jedná se o samostatně stojící, podsklepenou, z části přízemní a z části patrovou budovu s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Součástí střechy jsou komíny, vikýře a bleskosvod. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou plastová nebo dřevěná, opatřena parapety. Fasáda domu je zčásti zateplená. V budově není výtah. Poštovní schránky jsou vně budovy. Stavebně-technický stav budovy je odpovídající běžné údržbě. Budova je zčásti modernizovaná. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Dražená jednotka č. 5/2 se nachází ve 2. nadzemním podlaží vlevo v budově č.p. 5 Čakov, její dispozice je 3+1. Přístup k bytové jednotce je po venkovním schodišti. Jednotka má hlavní místností orientované na východní a západní světovou stranu. Vchodové dveře do bytu jsou dřevěné zčásti prosklené osazené v ocelové zárubni. Okna bytu jsou plastová, opatřena parapety.

Dispoziční řešení jednotky:
kuchyň 12,00 m2
pokoj 17,10 m2
pokoj 11,30 m2
pokoj 17,30 m2
předsíň 8,30 m2
koupelna 4,30 m2
WC 1,20 m2
spíž 3,50 m2
komora 3,90 m2
užitná plocha 78,90 m2

K bytu patří sklep č. 2 v 1. NP o výměře 78,50 m2. Plocha sklepa se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 78,90 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie částečného prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na elektřinu a vodovod. Odpady jsou svedeny do jímky. Vytápění bytu je ústřední. Informace o přípojkách byly převzaté z databáze RÚIAN. Přípojky nebylo možné ověřit. Přístup je po zpevněné komunikaci. Parkování je možné před domem.


B) Jednotka č. 5/5 Čakov - garáž
Jednotka č. 5/5, která je v Katastru nemovitostí vedena jako garáž, se nachází v 1. NP budovy č.p. 5 Čakov vlevo. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Součástí střechy jsou komíny, vikýře a bleskosvod. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do garáže jsou dřevěné částečně prosklené. Okno garáže je dřevěné, opatřené parapetem. Fasáda garáže není zateplená. Stavebně-technický stav garáže je odpovídající zanedbané údržbě. Vnitřní omítky zčásti chybí. V garáži je otvor do prostoru sklepa č. 2. Podlahy jsou betonové. Přístup k nemovité věci je po pozemku ve vlastnictví cizí osoby. Plocha garáže je 22,9 m2. Plocha byla určena z údajů kopie částečného prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky inženýrských sítí nebylo možné ověřit.

Druhý spoluvlastnický podíl id. 1/2 výše specifikovaných nemovitých věcí ve vlastnictví dlužníka Petra Valenty (vedený u soudního exekutora v řízení na návrh osoby oprávněné pod zn. 207 EXD 2/19) bude dražen souběžně dne 4. 12. 2019 od 9:00 hodin na adrese internetového dražebního portálu --- (pod č.j. 207 EX---

exdrazby.cz JURIS REAL Dražby, a. s.

Šrobárova 2100/49, Praha 3 - Vinohrady, 130 00