Zemědělské pozemky 2,5 ha - orná půda a TTP v k.ú. Částkov a Svárov

Soubor zemědělských pozemků v k. ú. Svárov a Částkov. Šest parcel orná půda s celkovou rozlohou 2,26 ha a tři parcely trvalý travní porost s celkovou rozlohou 0,31ha. Pozemky tvoří čtyři celky s dobr ou bonitou půdy. Průměrná cena BPEJ/m2 pozemku v k.ú. Svárov je 11,32 Kč a průměrná cena BPEJ/m2 pozemků v k. ú Částkov je 9,37 Kč. Pozemky jsou pronajaty na základě pachtovní smlouvy. Bližší informace na dotaz.