Pozemky 144.517 m2 - lom na granodiorit (žula) s okolními pozemky, těžitelné zásoby 2.332.400 m3

Jedná se o lom na granodiorit (žula) a okolní pozemky o celkové výměře 144.517 m2. Podle výkazu GeO (MŽP) V3-01 je stav těžitelných zásob 2.332.400 m3. Těžba byla v roce 2001 přerušena a lom byl zajištěn. Součástí prodeje lomu jsou i okolní pozemky - lesní pozemky a pole, na nichž se nachází přízemní zděná stavba dílen o zastavěné ploše cca 450 m2 (dnes ve stavu k demolici). Přístup je po původní zpevněné komunikaci, dnes již značně zarostlé vegetací. Dle územního plánu je lom veden v území NT - těžba nerostů.

GENERA s.r.o.

Husova 1354/49, Liberec, 46001