Pozemek o velikosti 2633 m2 s rozestavěnou stavbou, Grygov, podíl 1/2

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech:
- parc.č. 634/1 orná půda o výměře 2507 m2
- parc.č. 634/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 92 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, bydlení
- parc.č. 634/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st.
To je zapsáno na LV 142, kat.území Grygov, obec Grygov, okres Olomouc.

Jedná se o dlouhodobě rozestavěnou stavbu pravděpodobně rodinného domu, kdy stavba byla započata cca v roce 1970. Od té doby je stavba ve stavu rozestavěnosti, kdy byly zhotoveny základy a zdivo 1.PP.

exdrazby.cz JURIS REAL Dražby, a. s.

Šrobárova 2100/49, Praha 3 - Vinohrady, 130 00