Rodinný dům, Najdek na Moravě

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 48/2 zahrada o výměře 553 m2
- parc.č. 48/5 ostatní plocha o výměře 266 m2
- parc.č. 49 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 129 m2, jehož součástí je stavba č.p. 275, rod.dům
To je zapsáno na LV 465, kat.území Najdek na Moravě, obec Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou.

Objekt zděného rodinného domu má jedno podzemní podlaží, jedno nadzemní podlaží a obývané podkroví. Půdorys objektu má obdélníkový tvar. Stavba je nezateplená. Fasáda domu je provedena v bílé barvě s lemováním kolem oken.

exdrazby.cz JURIS REAL Dražby, a. s.

Šrobárova 2100/49, Praha 3 - Vinohrady, 130 00