Zemědělské pozemky Hluk, výměra 36.698 m2

Nabízíme k prodeji zemědělské pozemky v katastrálním území Hluk v okrese Uherské Hradiště. Předmětem prodeje je celkem 49 parcel o celkové výměře 36.698 m2, z toho 23 parcel orné půdy o výměře 32.249 m2, 6 parcel trvalého travního porostu o výměře 3.984 m2, 8 parcel vodní plochy o výměře 267 m2, 2 parcely lesa o výměře 17 m2, 8 parcel ostatní plochy (komunikace) o výměře 175 m2 a dvě parcely ostatní plochy (neplodná půda) o výměře 6 m2. Všechny parcely orné půdy a převážná většina parcel trvalého travního porostu je aktivně obhospodařována a přihlášena v LPIS. Pozemky jsou ve vlastnictví jedné osoby.

CENTURY 21 Bonus Brno

Křenová 241/69, Brno, 602 00