Prodej pozemku o výměře 7740 m², Jeseník

Exkluzivně nabízíme k prodeji pozemek o výměře 7 740 m², který je situován v obci Jeseník.

Jedná se o pozemek p.č. 1193/2, který je evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha. Pozemek se nachází mimo zastavěné území, na spojnici dvou částí zastavěného území, a tvoří nedílnou součást systému sídelní zeleně. Pozemek je přístupný po nezpevněné komunikaci. Je umístěn v okolí Muzikantské stezky, na spojnici mezi centrem města a lázněmi. Zdejší krajina má význam z pohledu rekreačního. Dle platného územního plánu obce Jeseník se pozemek nachází v plochách ZX - zeleň specifická - lázeňská. Pozemek skýtá zajímavou investiční příležitost.
Pro komunikaci uvádějte evidenční číslo zakázky N00464.