Pozemky na prodej v Kostelanech

Exkluzivně nabízím k prodeji pozemky v katastrálním území Kostelany. Jedná se o následující parcely:

parcela č. 287/2, o evidované výměře 673 m2, druh pozemku – lesní pozemek ;

parcela č. 503/13 o evidované výměře 449 m2, druh pozemku – trvalý travní porost

parcela č. 504/12 o evidované výměře 4272 m2, druh pozemku – orná půda

parcela č. 520/13 o evidované výměře 2176 m2, druh pozemku – orná půda

parcela č. 532/4 o evidované výměře 26 m2, druh pozemku – ostatní plocha

parcela č. 533/1 o evidované výměře 1339 m2, druh pozemku – orná půda

parcela č. 533/2 o evidované výměře 266 m2, druh pozemku – ostatní plocha – neplodná půda

parcela č. 574/2 o evidované výměře 822 m2, druh pozemku – trvalý travní porost

parcela č. 635/35 o evidované výměře 368 m2, druh pozemku – orná půda

parcela č. 666/11 o evidované výměře 23 m2, druh pozemku – lesní pozemek

parcela č. 666/17 o evidované výměře 863 m2, druh pozemku – trvalý travní porost

Celkově se jedná o 696 m2 lesa, 2134 m2 trvalého travního porostu, 8155 m2 orné půdy a 292 m2 ostatní plochy.

Pozemky jsou v tuto chvíli pronajaty pro zemědělské účely.

Majitel požaduje prodej všech pozemků najednou.

RE/MAX Via

třída Tomáše Bati 3067, Zlín, 760 01