Chata, Koštice, podíl 1/2

Předmětem dražby jsou nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 495 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, pro obec a katastrální území Koštice, a to:

ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k: rod.rekr.č.e.33, část obce Koštice, na St.221/1 (LV 10001 – pozemek jiného vlastníka) a na St.221/2 (LV 10002 – pozemek jiného vlastníka).

Jedná se o podíl k samostatné stavbě s jedním nadzemním podlažím, která je podsklepená (v části je sklep a v části garáž). Rekreační objekt se skládá ze zádveří (1,80 m2), jedné místnosti (37,50 m2),
sklepního prostoru (37,50 m2) a WC (ve sklepní části pod zádveřím, 1,80 m2). Stavba je umístěna na pozemcích jiného vlastníka. V objektu chybí vybavení, nejsou instalovány žádné rozvody, vodovod,
odpady chybí. Podlaha je prkenná, v části řešená keramickou dlažbou - v části chybí. Objekt je bez vytápění a nemá zdroj teplé vody.

exdrazby.cz JURIS REAL Dražby, a. s.

Šrobárova 2100/49, Praha 3 - Vinohrady, 130 00