Prodám podíl 1/4 na pozemcích k.ú. Krásný Les u Frýdlantu, okres Liberec

Prodám podíl 1/4 na pozemcích k.ú. Krásný Les u Frýdlantu, okres Liberec.
Parcely zapsané na LV č. 9 mají charakter trvalého travního porostu a výměru 8678m2.
Podíl 1/4 činí 2169m2.
Cena 217 000,-Kč.

RK NIKA s.r.o.

Sokolská 418, Semily, 513 01