Pozemek o velikosti 1115 m2, Kujavy, podíl 1/9

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na nemovitostech:
- parc.č. 128 lesní pozemek o výměře 730 m2
- parc.č. 129 lesní pozemek o výměře 385 m2
To je zapsáno na LV 459, kat.území Kujavy, obec Kujavy, okres Nový Jičín.

realdrazby.cz s.r.o.

Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov, 150 00