Prodej pozemků o výměře 97.565 m2 v KÚ Růžodol a Konobrže.

Nabízíme Vám k prodeji soubor pozemků, převážně ostatní plocha, které se nacházejí severně od města Most v KÚ Růžodol a Konobrže.
Pozemky byly využívány ke komerčním účelům.
Pozemky budou prodány nejvyšší nabídce. Tyto je možné předkládat do 30.5.2019. Úhrada kupní ceny na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy.

AZ bydlení, s.r.o

9. května 2471, Tábor, 390 02