Pozemek o velikosti 23063 m2, Vehlovice, podíl 1/6

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovitostech:
- parc.č. 396/2 orná půda o výměře 256 m2
- parc.č. 397 ovocný sad o výměře 4911 m2
- parc.č. 493/91 orná půda o výměře 7499 m2
- parc.č. 493/96 orná půda o výměře 4665 m2
- parc.č. 571/1 lesní pozemek o výměře 247 m2
- parc.č. 582/93 orná půda o výměře 5295 m2
- parc.č. 582/106 orná půda o výměře 190 m2
To je zapsáno na LV 3046, kat.území Vehlovice, obec Mělník, okres Mělník.

Pozemky parc.č. 396/2 a 397 na sebe navazují a tvoří celek, který je mírně svažitého terénu.
Pozemky parc.č. 493/91 a 493/96 se nachází téměř u sebe, jsou mírně svažitého terénu. Pozemky jsou součástí většího zemědělského celku.
Pozemky parc.č. 571/1, 582/93 a 582/106 na sebe navazujíc a tvoří celek, který je mírně svažitého terénu.

exdrazby.cz JURIS REAL Dražby, a. s.

Šrobárova 2100/49, Praha 3 - Vinohrady, 130 00