Zemědělské pozemky Nedachlebice, 4 parcely, výměra 13.243 m2

Nabízíme k prodeji zemědělské pozemky v katastrálním území Nedachlebice v okrese Uherské Hradiště. Předmětem prodeje jsou celkem 4 parcely o celkové výměře 13.243 m2, z toho 3 parcely orné půdy o výměře 13.126 m2 a jedna parcela trvalého travního porostu o výměře 117 m2. Všechny parcely orné půdy jsou aktivně obhospodařovány a přihlášeny v LPIS. Pozemky jsou ve vlastnictví jedné osoby.

CENTURY 21 Bonus Brno

Křenová 241/69, Brno, 602 00