Prodej podílových pozemků Klenová u Hůrek

V malé vesničce Klenová u Hůrek, která se nachází asi 6,5 km na severovýchod od Nové Bystřice, nabízíme k prodeji soubor podílových pozemků o výměře 16 497m2 z celkové výměry 95 893m2. Dle katastru nemovitostí jsou pozemky evidovány jako trvalý travní porost, ostatní plocha, orná půda, lesní pozemek a vodní plocha. V současné době jsou pozemky obhospodařovány a zahrnuty v LPIS - možnost dotace. Klenová u Hůrek je také názvem katastrálního území. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Fondrealit.cz

Rybná 669/4, Praha 1, Staré Město, 101 00