PRODEJ ČÁSTI ZAHRADY O VÝMĚŘE 853 m2 V MÍSTNÍ ČÁSTI OLOMOUC - DROŽDÍN

Nabízíme možnost koupě části o výměře 853 m2 ze stávající zahrady a sadu a polovičního podílu na příjezdu s výměrou 30 m2. Stávající využití je vhodné pro rekreaci a oddech uprostřed zeleně v klidném přírodním prostředí s možností výhledu na vedutu historického centra města Olomouce. Pozemek skýtá možnost napojení na stávající vodovodní řad, elektřinu a kanalizační řad vedoucí podél pozemku. Pozemek je v současné době přístupný pomocí věcných břemen přes pozemky ve vlastnictví Statutárního města Olomouce.

Pozemek je dále dle platného územního plánu součástí stabilizované \"Plochy smíšené obytné\" (B) s \"možností dostavby stávajících objektů formou přístavby nebo nástavby nejvýše o jedno podlaží nad převažující výšku okolní zástavby, pokud nepřekračují maximální výšku stanovenou ve Schématu výškové regulace a polycentrického systému dle platného územního plánu Olomouc\". Při splnění určitých podmínek lze uvažovat i o výstavbě rodinného domu. Hlavní řady sítí technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, elektrorozvod), jakož i možnost dopravního napojení na veřejnou komunikaci jsou ve vzdálenosti cca 30 m od hranice pozemku ze stávajícího veřejného prostranství rozvojové lokality zástavby rodinných domů.

Bližší informace Vám sdělí makléř nabídky.

RE/MAX MONARCHA

Masarykova třída 105/29, Olomouc, 779 00