Komerční pozemek 11.625 m2, ul. Ke Kamenině, Ostrava - Hrušov

Předmětem prodeje je rovinatý komerční pozemek přístupný po asfaltové komunikaci i pro kamionovou dopravu z ulice Ke Kamenině. Dle územního plánu pozemek leží v zóně lehkého průmyslu. Pozemek má z hledisku dopravní dostupnosti velice výhodnou polohu - nachází se pouze 3 km od sjezdu na dálnici D 1.
Na pozemku stojí zděná nevytápěná hala o zastavěné ploše 390 m2 a přízemní budova nezapsaná v KN - dle současného stavu vhodná k demolici.
Pozemek je napojen na veškeré inženýrské sítě:
Elektrická energie – nadzemní vedení NN do 1 kV + nadzemní a podzemní vedení VN do 35 kV;
Plyn - vedení NTL;
Voda – vodovodní řad DN 80;
Kanalizace – jednotná ve vzdálenosti 80 m na ul. Ke Kamenině, mimo správu OVAK, je plánována výstavba nové kanalizace, investorem bude město Ostrava.
Dešťová kanalizace - jednotná ve vzdálenosti 80 m na ul. Ke Kamenině, mimo správu OVAK, je plánována výstavba nové kanalizace, investorem bude město Ostrava.

NAXOS Ostrava, a.s.

Nádražní 1258/22, Ostrava, 702 00