ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky o výměře 1 755m2, podíl 1/2, obec Polepy, okres Litoměřice

<p> Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 599/1 - zahrada a pozemku p.č. 600/3 - zahrada, vše v k.ú. Okna u Polep, obec Polepy, okres Litoměřice.</p>

<p> Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem
sestávající z pozemku p.č. 599/1 - zahrada a pozemku p.č. 600/3 - zahrada, vše v k.ú. Okna u
Polep, obec Polepy, okres Litoměřice, který tvoří funkční celek a jsou situovány v okrajové,
zastavěné části obce Polepy, v místní části Okna u Polep. Pozemky jsou přístupné po
nezpevněných pozemcích p.č. St. 82/3 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. St. 82/1 - zastavěná
plocha a nádvoří, p.č. 622/1 - zahrada, p.č. 513 - zahrada a p.č. 509/1 - zahrada, které jsou ve
vlastnictví různých subjektů (přístup právně nezajištěn). Zpevněná komunikace se nachází ve
vzdálenosti cca 30 m od předmětu ocenění. </p>

exdrazby.cz JURIS REAL Dražby, a. s.

Šrobárova 2100/49, Praha 3 - Vinohrady, 130 00