Areál Mototechna, Praha 5 - Stodůlky

Areál je tvořen skladovací halou, administrativní budovou, vrátnicí a nákladní vrátnicí spolu s pozemky. Areál je z větší části pronajatý. Nemovitosti jsou tvořeny oploceným areálem, resp. jeho převážnou částí, se skladovací halou, administrativní budovou, vrátnicí a nákladní vrátnicí spolu se zpevněnými i nezpevněnými vnitroareálovými pozemky a dále zpevněnými i nezpevněnými pozemky, které přiléhají k areálu Mototechny z jižní strany. Areál je z větší části pronajatý. Skladovací hala tvoří svou rozlohou základní a největší objekt areálu Mototechny. Jedná se o přízemní, částečně podsklepenou halu, kterou tvoří dvě výškově rozdílné části. Užitná plocha haly je téměř 56.000 m2. Vyšší část - tato část skladovací haly je vybavena paletovými a bedýnkovými zakladači. Podlahy jsou betonové s úpravou z plastbetonu. Nižší část - jedná se o převážnou část skladovací haly sloužící ke skladování a zároveň tvoří zázemí objektu. Na části střechy jsou realizovány světlíky. Podlahy jsou betonové s úpravou z plastbetonu, v některých místech je podlaha realizována z kyselinovzdorné dlažby. V hale jsou instalována elektricky ovládaná sekční vrata. Při jižní straně objektu se nachází jednopodlažní sociální přístavek, který propojuje skladovou halu s administrativní budovou. Administrativní budova - objekt administrativní budovy disponuje 9 nadzemními a 1 podzemním podlažím. Je situován v jihozápadní části areálu. K objektu administrativní budovy jsou v úrovni prvního nadzemního podlaží napojeny jednopodlažní objekty. V budově se nacházejí dva osobní výtahy. Užitná plocha administrativní budovy dosahuje 6.900 m2. Vrátnice - je vstupním objektem areálu a je situována v jeho jihozápadní části u ulice Bavorská. Nákladní vrátnice je situována v severovýchodní části areálu. Pozemky jsou kromě pozemků zastavěných výše uvedenými stavbami tvořeny zpevněnými i nezpevněnými vnitroareálovými pozemky areálu Mototechny a dále zpevněnými i nezpevněnými pozemky přiléhajícími k areálu Mototechny z jižní strany. Celková výměra pozemků přes 154.800 m2.

NAXOS a.s.

Holečkova 31, Praha 5 - Smíchov, 150 00