Horní Počernice - pozemek p.č. 2198/1

Horní Počernice - pozemek p.č. 2198/1 Oceňovaný pozemek p. č. 2198/1, ostatní plocha, jiná plocha, je nepravidelného tvaru přibližně písmene T, jehož svislá část se na západě rozšiřuje do trojúhelníka. Tvoří zelená pás, ten na jihozápadě, jihu a východě odděluje benzinovou pumpu při Náchodské ulici od parkoviště a pěší komunikace. Další popis
– viz znalecký posudek.
Více info na internetových stránkách mvcr.cz, sekci nabídky a zakázky, odprodej majetku.