Pozemek o velikosti 9038 m2, Rojetín

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 592 lesní pozemek o výměře 4388 m2
- parc.č. 828 lesní pozemek o výměře 4650 m2
To je zapsáno na LV 167, kat.území Rojetín, obec Rojetín, okres Brno-venkov.

U obou pozemků se jedná o okrajové části lesa a podle informací z místního šetření a leteckých map se na pozemku nachází převážně
travní porost s pár stromy. První z pozemků má přibližně čtvercový tvar a porost je, dle informací z portálu ÚHUL, tvořen převážně borovicí lesní. Druhý z pozemků má protáhlý obdélníkový tvar a nachází se na něm také porost borovice lesní.

exdrazby.cz JURIS REAL Dražby, a. s.

Šrobárova 2100/49, Praha 3 - Vinohrady, 130 00