Bytový dům v ul. Továrni, Šluknov

Nabízíme Vám bývalou třípodlažní administrativní budovu u které v prosinci 2018, došlo ke změně územního plánu.

Nyní se jedná o Plochy pro bydlení v bytových domech (B):

Zahrnují plochy bytové zástavby v bytových domech do čtyř nadzemních podlaží.
Zastavitelnost pozemků max. 55%. Budou respektovány hygienické limity hluku z provozu železniční tratě.

hlavní využití:
- bydlení v bytových a integrovaných domech,
- veřejná prostranství, parky, veřejná zeleň sídliště

přípustné využití:
- parkování v podzemních garážích a na vyznačených parkovacích místech,
- komunikace, související technická infrastruktura,
- dětská hřiště a drobná sportoviště.

K budově vede zpevněná příjezdová komunikace. Je napojena na veškeré inženýrské sítě + čističku odpadních vod.

Výhodou je zde blízkost nádraží, zastávka Šluknov je vzdálena cca 50 m od areálu, které poskytuje možnost pohodlné vykládky a nakládky zboží.

Hraniční přechod Rožany pro osobní automobily, je vzdálen cca 3 km. Hraniční přechod Rumburk pro nákladní automobily, je vzdálen cca 10 km.

Nabízí se zde možnost pronájmů dalších pozemků.

Je zde i možnost koupě dalších budov, které jsou určeny ke komerčnímu využití.

V současné době se vyhotovuje PENB, proto je uvedena energetická náročnost budovy G.

R+R Europe Real, s.r.o.

Geologická 575/2, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00