Pozemek o velikosti 3858 m2, Újezdec u Osvětiman

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 2184 (ostatní plocha) v kat. území Újezdec u Osvětiman.

Pozemek parc. č. 2184 se nachází cca 1,5 km severovýchodně od okraje zastavěné části obce Újezdec. Jedná se o pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 3 858 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený. Na pozemku se nacházejí listnaté porosty. Pozemek je svažitý k severovýchodní straně. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2188, který je ve vlastnictví obce Újezdec u Osvětiman.

exdrazby.cz JURIS REAL Dražby, a. s.

Šrobárova 2100/49, Praha 3 - Vinohrady, 130 00