Soubor pozemků o výměře 5 352 m2, obec Veletiny

Soubor pozemků o výměře 5 352 m2, obec Veletiny Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na souboru pozemků o celkové rozloze 5 352 m2 v katastrálním území Veletiny, na okraji obce Veletiny. Pozemky jsou mírně svažité, obdélníkového tvaru a netvoří souvislý celek. Jedná se o ornou půdu. Pozemky jsou zapsané na listu vlastnictví č. 62 jako pozemek p. č. 1151/95, p. č. 1287/1 a p. č. 2846/57. Prodej v insolvenčním řízení, veškeré závazky zanikají zpeněžením pozemků ze zákona.