Prodám zemědělské pozemky k.ú. Železnice, okres Jičín.

Prodám zemědělské pozemky k.ú. Železnice, okres Jičín. Parcely č.694/2, 694/16, 705/16, 1324/3, 1324/9 mají charakter trvalého travního porostu, vodní a ostatní plochy.
Zapsáno na LV č. 51.
Celková výměra 6810m2.
Cena 148 400,- Kč.

RK NIKA s.r.o.

Sokolská 418, Semily, 513 01