Prodej pozemků Brno – Řečkovice

Prodej pozemků v Brně – Řečkovicích při ulici Terezy Novákové o celkové výměře 394 m2.
Pozemek parc.č. 217/3 o výměře 246 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemek parc.č. 3898/31 o výměře 148 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace. Územní plán: plochy pro veřejnou vybavenost (veřejná správa, kultura, sociální péče, zdravotnictví, školství, hasiči, armáda, policie).

GAUTE, a.s.

Lidická 26, Brno, 602 00