Stavební pozemek na krásném místě v k.ú. Vyhnánov, obec Doudleby nad Orlicí.

Pozemek o celkové výměře 483 m2, vedený v současné době v KN jako zahrada, je územním plánem obce určen k jako plocha k bydlení v rodinných domech.
Pozemek se nachází na pěkném a klidném místě na okraji obce. Pozemek je rovinnatý a přístupný ze dvou stran z obecní komunikace. V blízkosti hranic se nacházejí přípojky vodovodního řadu, plynovodu a elektrické energie. V obci není splašková kanalizace, její zbudování je naplánováno na rok 2020.
Pozemek je udržovaný a po celém svém obvodu oplocený, současné době se na něm nachází dřevěná kůlna na nářadí. V Doudlebách je základní občanská vybavenost, možnost dopravy autobusy a vlakem. Vzdálenost do blízkých měst: Rychnov nad Kněžnou- 8 km, Kostelec nad Orlicí 4 km, Hradec Králové- 36km, Pardubice- 40 km.

KUZO Partners s.r.o.

Olbrachtova 599/8, Mladá Boleslav, 293 01