Rodinný dům, Bělá, podíl 1/8

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na nemovitostech:
- parc.č. St. 58 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 538 m2, jehož součástí je stavba č.p. 67, rod.dům
- parc.č. 10 zahrada o výměře 519 m2
To je zapsáno na LV 45, kat.území Bělá, obec Luže, okres Chrudim.

Upozornění!
Dražba proběhne v koordinaci se soudním exekutorem Mgr. Jaroslavem Homolou, který bude dražit na Vašem portále pod sp. zn. 030 EX 1667/13 dne 5.11.2019 od 11:00 do 13:00 hod spoluvlastnický podíl ve výši 5/24 na týchž nemovitých věcech.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní stavbu s půdou. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je neobývaná. V přízemí domu je zádveří, chodba, pět pokojů, kuchyně, koupelna.

exdrazby.cz JURIS REAL Dražby, a. s.

Šrobárova 2100/49, Praha 3 - Vinohrady, 130 00