Jiná stavba, podíl 1/3, obec Březí, okres Břeclav

<p>Předmětem dražby je přízemní, dřevěný, nepodsklepený objekt s podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Březí, jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikaci). Pozemek leží v rovinném terénu s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č.---statní plocha, který je ve vlastnictví Obce Březí a přes pozemek p.č. 659/95 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup právně nezajištěn). </p>

<p>V obci Březí je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Původní stáří objektu je přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zanedbanou. </p>

exdrazby.cz JURIS REAL Dražby, a. s.

Šrobárova 2100/49, Praha 3 - Vinohrady, 130 00