Prodej spoluvlastnických podílů id. 1/5 na lesních pozemcích v k.ú. Bystřec.

V rámci insolvenčního řízení nabízíme prodej spoluvlastnických podílů id. 1/5 na pozemcích v k.ú. Bystřec.
Jedná se o lesní pozemky p.č. 2250/2 o výměře 3198 m2 a p.č. 2812 o výměře 370 m2.
Dle znaleckého posudku je cena zjištěná dle platného cenového předpisu ve výši 245 260,– Kč. Lesní porost 443Be---54 Kč), lesní porost 424Hc17 (16 295,68 Kč), lesní pozemek p.č.---26 Kč), lesní pozemek p.č.---10 Kč).
Znalecký posudek ke stažení je zde: ---.pdf
V případě zájmu kontaktujte RK.

AGENT REAL, s.r.o.

Hlavní třída 11/7, Šumperk, 787 01