Komerční pozemek v Plzni na Kotíkovské ulici

Předmětem nabídky je investiční pozemek v Plzni, v Kotíkovské ulici. Pozemek je součástí lokality 1_38d Vinice sever pro kterou je zpracována platná územní studie. Dle této územní studie schválené Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně je pozemek o výměře 1475 m2 vymezen jako nezastavěná plocha parkoviště pro obchod a služby. Elektřina v nadzemním vedení je k dispozici 40 m od pozemku, podzemní vedení 160 m od pozemku. Vodovod a kanalizace vedou v Kotíkovské ulici, cca 120 m od hranice pozemku. Přístup je možný po nezpevněné cestě ve vlastnictví města Plzně. Svažitý pozemek je v současné době pokryt náletovou zelení.

REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o.

Šafaříkovy sady 2455/5, Plzeň, 301 00