Rodinný dům, Podlusky, podíl 3/12

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 3/12 na nemovitostech:
- parc.č. St. 54 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 139 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2193, rod.dům
To je zapsáno na LV 150, kat.území Podlusky, obec Roudnice nad Labem, okres Litoměřice.

Jedná se o řadový, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s půdou. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající průběžné údržbě. Budova je obývaná. Podlahy jsou kryté koberci nebo PVC. Fasáda budovy není zateplená. Stavba je rozdělena na dvě bytové jednotky.

exdrazby.cz JURIS REAL Dražby, a. s.

Šrobárova 2100/49, Praha 3 - Vinohrady, 130 00