Prodám zemědělské pozemky

Prodám zemědělské pozemky KÚ Sedliště ve Slezsku, okres Frýdek - Místek.
Zapsáno na LV č. 212.
Parcely č. 749/10, 749/19, 753/20, 753/23, 753/28, 755/3 mají charakter trvalého travního porostu, orné půdy a ostatní plochy.
Celková výměra 6266m2.
Výměra podílu 1/2 činí 3133m2.
Cena 47 100,-Kč.

RK NIKA s.r.o.

Sokolská 418, Semily, 513 01