Prodej garáží bez čp/če

Připravovaná veřejná dražba dobrovolná dle zákona 26/2000 Sb. Řadová garáž za areálem bývalé pekárny ve smíšené průmyslové a rezidenční zóně města po levé straně ulice Poštovní, asi 300 m od centrálního náměstí. Dle platného SÚP obce jde o plochu pro smíšenou zástavbu. Objekt je možno napojit na všechny potřebné inženýrské sítě obce a jsou přístupné z veřejné komunikace.
Jedná se o standardní zděné, řadové, přízemní garáže:
- pozemek p.č. 1170/13 o výměře 21 m2 - zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, garáž
stavba stojí na pozemku p.č.: 1170/13
Konstrukce:
Základ - betonové pásy
Obvodové stěny - zděné tl. 15-20 cm
Stropy - hurdiskové
Krytina - pozinkovaný plech
Klempířské konstrukce - pozinkovaný plech
Úpravy povrchů - omítky
Dveře - chybí
Okna - chybí
Vrata - plechová
Podlahy - betonové
Elektroinstalace - světelná