Pozemek o velikosti 475 m2, Vavřinec

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 181 lesní pozemek o výměře 475 m2
To je zapsáno na LV 161, kat.území Vavřinec, obec Vavřinec, okres Kutná Hora.

Pozemek se nachází na okraji zastavěného území obce. V platném územním plánu obce je evidován v ploše lesní. S jiným využitím se nepočítá. Na pozemku se nachází trvalé porosty.

exdrazby.cz JURIS REAL Dražby, a. s.

Šrobárova 2100/49, Praha 3 - Vinohrady, 130 00