Prodej pozemku v obci Týn nad Vltavou (Českobudějovicko)

Jedná se o prodej v insolvenčním řízení, prodej nejvyšší nabídce. Pozemek se nachází na severním okraji zastavěného území města Týn nad Vltavou a je zapsán na LV č. 3836. Územním plánem je určen k zástavbě pro bydlení (rodinné domy). Je v mírném svahu východním směrem, v současné době využíván jako louka. Pozemek se nachází v lokalitě pro výše uvedenou zástavbu, avšak doposud není zpracována územní studie a není vyřešena přístupová komunikace apod. Pozemek v současné době nemá přístup z místní zpevněné komunikace přes pozemek ve vlastnictví města Týn nad Vltavou, a to ze sousední plochy, již zcela zastavěné rodinnými domy, kde jsou i vybudované komunikace a rovněž je zde možnost napojení na inženýrské sítě. Vzhledem ke své poloze, dobré dosažitelnosti centra a dopravní obslužnosti se jedná o atraktivní pozemek určený k zástavbě.

AKTIVA MANAGEMENT s. r. o.

U Černé věže 304/9 , České Budějovice, 370 01