reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Jak funguje bezkontaktní předávání bytů ve Skanska Reality během nouzového režimu?

Jak funguje bezkontaktní předávání bytů ve Skanska Reality během nouzového režimu?

9.4.2020: Před vypuknutím celosvětové pandemie onemocnění COVID-19 jsme dokončili přes 300 bytů ve dvou pražských projektech a v těchto dnech bychom, za normálních okolností, měli naplánováno předávání bytů našim klientům. Kvůli opatřením přijatých vládou České republiky však osobní schůzky nelze realizovat a s většinou klientů jsme v kontaktu pouze přes klientskou zónu nebo telefon či e-mail. Pro některé z našich klientů je však převzetí bytu mimořádně urgentní záležitost, protože někteří z nich již vypověděli své nájemní smlouvy ve stávajících domovech.

Pokud klient vnímá převzetí bytu jako neodkladné, pak nabízíme službu uzavření kupní smlouvy a předání a převzetí nemovitosti do užívání tzv. bezkontaktně, a to za předpokladu dodržení přísných protiepidemiologických opatření. Ochrana zdraví našich zaměstnanců i klientů pro nás samozřejmě zůstává trvalou prioritou, a proto klientům, kteří nevnímají převzetí bytu jako neodkladné, doporučujeme (a umožňujeme) odložit převzetí až do odvolání mimořádných opatření.

Bezkontaktní uzavření kupní smlouvy

Klient si telefonicky sjedná schůzku na konkrétní termín a dostaví se osobně před klientské centrum (Skanska Home Center). Na setkání přicházejí klienti v počtu maximálně dvou osob a bez dětí mladších 15 let. Před vstupem ke dveřím Skanska Home Center je klient povinen si nasadit látkovou roušku (případně respirátor, přes který budete mít roušku) a rukavice a je vybaven vlastní modrou propiskou či psacím perem. Zaměstnanci Skanska jsou vybaveni stejnými ochrannými prostředky. Ve vchodových dveřích Skanska Home Center je umístěn stůl pro uskutečnění podpisu kupní smlouvy, návrhu na vklad vlastnického práva a případně formuláře daňového přiznání. Úřední ověření podpisů je zajištěno přímo ve Skanska Home Center.

Předání a převzetí nemovitostí do užívání

Po uzavření kupní smlouvy si klient znovu domluví telefonicky schůzku na konkrétní termín. Vybaví se stejnými ochrannými prostředky jako u podpisu kupní smlouvy. Před vstupem do bytového domu je klientovi předán v papírové obálce 1 klíč od vstupních dveří do bytové jednotky, telefonický kontakt na zástupce Skanska Home Center a klientovi jsou sděleny základní informace k převzetí při zachování doporučeného společenského odstupu 2 metrů. Následně se klient sám přesvědčí, že v bytě nejsou vady. Poté za použití biometrické technologie (iPad, pero) podepíše Předávacího protokol a Žádosti o změnu odběratele elektrické energie. Použité prostředky jsou po každém klientovi pečlivě dezinfikovány.

Foto: SKANSKA, projekt Botanica K

- tisková zpráva -

Zdroj: www.reality.skanska.cz

Autor: SKANSKA