Organica, kterou v Ostravě staví CONTERA, je evropským architektonic-kým unikátem

Organica, kterou v Ostravě staví CONTERA, je evropským architektonic-kým unikátem

28.4.2022: Obrysy administrativní budovy Organica jsou na bývalém brownfieldu v Ostravě čím dál zřetelnější. Developer CONTERA dokončil základy a stavba, která bude šetr-ná k životnímu prostředí a pochlubí se inteligentními řídícími systémy, začíná růst do výšky. „V českém i evropském kontextu jde o výjimečné dílo,“ řekl během tisko-vé konference v Ostravě hlavní architekt Ludvík Seko.

Inteligentní administrativní budova Organica byla oficiálně představena v loňském roce. Dubnová tisková konference se věnovala především architektonické stránce projektu. Kromě zástupců CONTERY, hlavního nájemce Tietoevry a ostravského magistrátu se jí proto zúčastnili i autoři ze Schindler Seko Architects.

Projekt odpovídá i potřebám společnosti Tietoevry, která po dokončení v druhém kvartálu 2023 obsadí zhruba dvě třetiny objektu a využije Organicu jako svou novou centrálu pro střední Evropu. Mezinárodní IT gigant počítá s tím, že část jeho zaměstnanců bude pracovat odsud a část na dálku a ně-která pracovní místa budou sdílená.

„Organica přesně vystihuje hodnoty naší společnosti jako jsou otevřenost a inovativnost, čemuž nasvědčuje i fakt, že naši zaměstnanci svými návrhy při-spěli k designu kanceláří. Věříme, že díky stěhování z nynější vertikálně po-stavené budovy do horizontálně koncipované si budeme na pracovišti blíže. V otevřeném prostoru, kde do sebe lidé přeneseně „narážejí“ vznikají skvělé nápady a inovace. Díky technologiím, které nám budova poskytne, budeme v užší kooperaci i s lidmi, kteří se v kancelářích zrovna nenachází. Organica bude novým inspirativním prostředím pro nás všechny v Tietoevry,“ říká Jana Krajcarová, HR manažerka Tietoevry.

Organica roste na území bývalého brownfieldu v oblasti Karolina jako svébytný soli-tér. Půdorys připomíná čtyřlistou vrtuli nebo vesmírný modul, který na ploše přistál a roztáhl se do všech stran. „Díky tomu, že budova nemusí výrazněji reagovat na okolní zástavbu, jsme mohli vytvořit symetrický půdorys, který se pomyslně točí kolem veřej-ně přístupného kruhového atria se zelení,“ přibližuje Ludvík Seko. Zaoblené budou i zelené plochy, které vzniknou v přilehlém parku.

„Území Karoliny značně symbolizuje vývoj Ostravy posledních několika desetiletí. Její postupný přerod v město, které si na jednu stranu zachovává své historické a kulturní dědictví a dává mu novou funkci, například sousední památkově chráněné budovy Trojhalí, a na druhou stranu připravuje podmínky pro vznik projektů moderní architek-tury. Existencí řady kdysi průmyslově využívaných či nezastavěných proluk k tomu má i skvělé dispozice. Budovu Organica považuji za jeden z příkladných projektů nové tvá-ře Ostravy,“ uvedl Tomáš Macura, primátor města.

Organické tvary budovy se umně snoubí s industriálními prvky a nejmoder-nějšími technologiemi uvnitř. Fasádu tvoří skleněná okna s černými hliníko-vými zalamovanými klapkami širokými půl metru a vysokými přes celé patro. Díky klapkám vypadá budova z různých úhlů odlišně. Mezi etážemi budou umístěny pásy z perforovaného plechu.

Návštěvníky Organicy, která usiluje o prestižní certifikaci BREEAM Excellent, přivítá designová recepce dominující prostorám v přízemí. Do budoucna je plánována i recepce virtuální, která umožní „odbavení“ návštěv bez nutnosti kontaktu s recepcí. O distribuci čerstvého vzduchu pro zaměstnance se po-stará inteligentní systém. Organica bude schopna automatizovaně řídit ohřev a chlazení budovy dle ročního období a reagovat na změny aktuálního poča-sí, protože její součástí bude i meteostanice.

Parkování bude možné najít díky mobilní aplikaci a své místo zde najdou nabíjecí sta-nice pro elektromobily i elektrokola. U laviček, které se nacházejí v klidovém prostoru atria, bude možné USB nabíjení. Architekti počítají se systémem využívání dešťových vod na zálivku i střešními fotovoltaickými panely, díky nimž bude Organica částečně energeticky soběstačná.

„Ostravané mohou nyní sledovat, jak Organica roste. V 4. kvartálu letošního roku dokončíme fasádu a na začátku příštího roku začne Tietoevry s přípravami svých kancelářských prostor. Ostatní kancelářské a obchodní prostory obsadí další nájemci, s nimiž nyní intenzivně jednáme,“ říká Dušan Kastl, výkonný ředitel CONTERY.

Dalším významným ostravským projektem je Contera Park Ostrava D1 v Hrušově, kde se v létě dokončí více než 100 000m2 skladových prostor. Park bude využíván především pro lehký průmysl, sklady a výrobu. Velkou předností parku je ideální dopravní napojení, blízkost dálnice D1 a železniční trati do vnitrozemí, ve směru na Polsko a Slovensko. Hlavním nájemci jsou společnosti Sportisimo, Plzeňský Prazdroj, VAS Solutions, či třeba AT Compu-ters a aktuální obsazenost parku činí 95%.

- tisková zpráva -

Zdroj: www.contera.cz

Autor: CONTERA

Podobné články