Prezidentkou Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí se opět stala Zdenka Klapalová

Prezidentkou Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí se opět stala Zdenka Klapalová

Valná hromada jednomyslně potvrdila stávající složení správní a dozorčí rady ARTN. Funkce prezidentky se patnáctým rokem v řadě ujala Zdenka Klapalová. Nastartované změny vedoucí k větší profesionalizaci asociace podpoří nová moderní vizualizace loga.

Členové ARTN hlasovali na své řádné valné hromadě o složení řídících orgánů asociace a o strategických prioritách pro příští rok. Dozorčí rada zůstává pracovat ve složení Jan Sadil (Hypoteční banka), Pavel Kliment (KPMG Česká republika) a Zdeněk Válka (Stewart Limited). V devítičlenné správní radě znovu zasednou Gabriel Achour (advokátní kancelář Achour & Hájek), Emil Holub (Clifford Chance), Lenka Kostrounová (ČSOB), Jiří Pácal (Central Europe Holding), Radek Pokorný (bpd development), Petr Palička (Penta Investments) a Marcel Soural (Trigema).

Do čela ARTN byla do funkce prezidentky jednomyslně zvolena Zdenka Klapalová, partnerka českého zastoupení mezinárodní společnosti Knight Frank a členka řídícího výboru Knight Frank pro Evropu, která se tak stává historicky nejdéle působící prezidentkou české neziskové oborové organizace. Do funkce viceprezidenta byl znovu zvolen Tomáš Drtina, ředitel výzkumné agentury GfK v České a Slovenské republice.

Během valné hromady se členové ARTN poprvé oficiálně seznámili s novým korporátním designem, který byl představen u příležitosti blížícího se výročí 15 let vzniku asociace. Nový design loga má podpořit nastartované změny v posledních dvou letech a posílit moderní vizualizaci ARTN.

Valná hromada se dále usnesla na klíčových prioritách pro rok 2016, mezi něž patří především další rozvoj členské základny, propagace Trend Reportu jako klíčového nástroje k profilaci ARTN a podpora činnosti pracovních skupin.

Zdroj: TZ

Autor: Jana Hrabětová